Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ruoveden kunta

RSS-linkki

http://kunta.ruovesi.fi:80/dynastia/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/22

Kuntavaalit 13.6.2021

KUNTAVAALIT 13.6.2021                                                                                                                                                                                    

Vaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6. klo 9.00–20.00 seuraavissa äänestyspaikoissa:

Kirkonkylän äänestysalue: Ruoveden yhtenäiskoulu, Kuruntie 6
Murole-Pekkalan äänestysalue: Pekkalan koulu, Pohjantie 2
Visuveden äänestysalue: Visuveden koulu, Alastalontie 1
Väärinmajan äänestysalue: kylätalo Tapiola, Hanhontie 10.

Äänestysvaihtoehdot, ohjeet äänestystä varten sekä ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja aukioloajat löytyvät myös jokaiselle äänestäjälle lähetettävästä Ilmoitus äänioikeudesta –kirjeestä.

Äänioikeus
Äänioikeutettu on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai muu vaalitoimitsijan hyväksymä selvitys käy. Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, poliisi voi antaa maksutta väliaikaisen henkilökortin.

Ennakkoäänestys 26.5.-8.6.2021
Ennakolta saa äänestää missä tahansa kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.
Ruovedellä ennakkoäänestys on kirjastossa, Urheilutie 4, seuraavasti:

ke-pe 26.5.-28.5. klo 11–18
la 29.5. klo 11–14
(su 30.5. ei äänestystä)
ma-pe 31.5.-4.6. klo 11–18
la 5.6. klo 11-14
(su 6.6. ei äänestystä)
ma-ti 7.-8.6. klo 11-18.

Kotiäänestys
Mikäli henkilö voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin tai muiden kuljettamana tai avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Myös riskiryhmäläiset tai omaehtoisessa koronakaranteenissa olevat äänestävät äänestyspaikalla.

Vaalilaki 46 §: Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Myös tartuntatautilääkärin määräämässä koronakaranteenissa oleva voi äänestää kotona erityisjärjestelyin, esim. pihalla.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa. Kukaan muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää tässä yhteydessä.

Jos tartuntatautilääkäri on määrännyt henkilön eristykseen (henkilöllä on todettu koronavirustartunta), vaalitoimitsija ei voi tulla toimittamaan kotiäänestystä.

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan kirjallisesti tai puhelimitse ti 1.6. klo 16.00 mennessä.
Ilmoittautumislomakkeita saa Ruoveden kunnantalolta tai voi tulostaa vaalit.fi -sivulta. Lomake palautetaan täytettynä os. Keskusvaalilautakunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi. Puhelimitse voi ilmoittautua virka-aikana p. 044 787 1390. Ilmoittautumisen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestys toimitetaan yleisenä ennakkoäänestysajankohtana vaalitoimikunnan määrääminä päivinä. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen puhelimitse ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luokse.

Laitosäänestys
Äänestys laitoksissa (terveyskeskuksen vuodeosasto 1, Harjukoti, vanhainkoti Kotiranta, Ruhalan koti, Honkalakoti, ryhmäkoti Majakka) tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoäänestysaikana. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat henkilöt. Vaalitoimikunnat tiedottavat laitoksissa tapahtuvista ennakkoäänestysajoista lähemmin laitosten osastoilla.

Kuntavaalien kaikissa äänestystavoissa noudatetaan voimassa olevia korona-ajan hygienia- ja turvasuosituksia. Lisätietoja äänestykseen liittyvistä asioista saa virka-aikana p. 044 787 1390 / taina.nieminen@ruovesi.fi sekä oikeusministeriön sivuilta www.vaalit.fi tai maksuttomasta palvelunumerosta 0800 94770.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

                         

Lähettäjä: Keskusvaalilautakunta
Julkaistu: 07.04.2021 13.45