Poistuminen | Toimielimet | Kunnanhallitus | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  116 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta
  117Aravavuokra-asunnon Ruoveden Asunnot Oy/Honkalantie 19 käyttötarkoituksen muutos asunnon C 14 osalta
  118Omistajapoliittinen linjaus, vuokra-asuntokannan sopeuttaminen
  119Kiinteistö Oy Pusunrinne C:n tilanne ja tulevaisuuden näkymät
  120 Yhteishallinto vuokrataloissa
  121Pappilan peltojen myynti
  122Ostotarjous maa- ja vesialueesta
  123Määräalan vuokraaminen perustettavalle yhtiölle matkailu- ja satamakäyttöön Jäminkipohjasta
  124Suomi 100 vuotta -tapahtumien kunta-avustusten jakaminen
  125Kylien avustusrahojen jakaminen
  126Honkalan takaussitoumuksen uusiminen
  127Lausunto työterveyshuollon kilpailuttamisesta
  128KV:n päätösten täytäntöönpano
  129 Hallintokuntien pöytäkirjat
  130 Viranhaltijapäätökset
  131 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Lehminiemi Juha-Pekka puheenjohtaja
  Viljanmaa Anita varapuheenjohtaja
  Kokko Outi  jäsen
  Korppoo Matti jäsen
  Kosonen Urpo jäsen
  Majala Jukka jäsen
  Simonen Hanna-Leena jäsen
  Kivi Marko KV:n pj.
  Kaitajärvi Merja KV:n I vpj.
  Ylitalo Virpi KV:n II vpj.
  Kyrönviita Eeva kunnanjohtaja
  Raivio Paula  asiantuntija
  Apell Harri  asiantuntija
  Laukkanen Seppo  asiantuntija