Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
25   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta
26   Sopimus asumisessa syntyvien lietteiden vastaanotosta Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ja Ruoveden kunnan vesihuoltolaitoksen välillä
27   Pyynikkilän katsomon peruskorjaus ja katoksen perustusurakoitsijan valinta
28   Tiedoksiannot
29   Keskusteluasiat

Osallistuja Tehtävä
Häyrynen Esko puheenjohtaja
Kallioinen Antti varapuheenjohtaja
Kymäläinen-Rikkonen Hanna jäsen
Kärkelä Irja jäsen
Rasinen Riitta jäsen
Särkkä Yrjö jäsen
Apell Harri tekninen johtaja
Rask Satu vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö
Aalto Mika kiinteistöpäällikkö

Nähtävilläolo  
Ruoveden kunnantalon tekninen osasto 19.5.2017