Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
30   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta
31 Jätevesimaksun kohtuullistamispyyntö
32 Päiväkodin vaihtoehtoselvityspyyntö Tilakeskukselle/ Tekniselle osastolle
33 Metsänmyynti 2017, Metsä-Lehtisalon uudistus- ja harvennushakkuut
34 Metsänmyynti 2017, Ylätyrnin uudistus- ja harvennushakkuut
35 Metsänmyynti 2017, Metsä-Pohtion uudistus- ja harvennushakkuut
36   Keskusteluasiat
37   Tiedoksiannot

Osallistuja Tehtävä
Jokinen Jyrki puheenjohtaja
Kärkelä Irja varapuheenjohtaja
Havanka Pentti jäsen
Kymäläinen-Rikkonen Hanna jäsen
Nieminen Usko jäsen
Ojanen Tuula jäsen
Pirttijärvi Pekka jäsen
Kivi Marko KH:n varaedustaja
Kyrönviita Eeva kunnanjohtaja
Apell Harri tekninen johtaja
Rask Satu vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö
Aalto Mika kiinteistöpäällikkö

Nähtävilläolo  
Ruoveden kunnantalon tekninen osasto 22.6.2017