Pykälä   Otsikko  
18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
19   Pöytäkirjanpitäjän ja esittelijän nimeäminen
20   Pöytäkirjan tarkastaminen
21   Tilintarkastajan läsnäolo- ja puheoikeus
22   Tarkastuslautakunnan tehtävät
23   Tilintarkastusyhteisö
24 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
25 Hallintosääntö
26   Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen
27   Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2017
28 Talousarvion toteutuminen, osavuosikatsaus 1/2017
29 Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Viljanmaa Anita puheenjohtaja
Havanka Pentti varapuheenjohtaja
Honkanen Kari jäsen
Rasinen Matti varajäsen