Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
64   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta
65 Päiväkodin rakennuslupa
66   Päätösten tiedoksiantaminen

Osallistuja Tehtävä
Koivunen Tapio puheenjohtaja
Hartikainen Vuokko jäsen
Kärkelä Irja jäsen
Lahtinen Janne vara pj
Rinkinen Juha jäsen
Sillanpää Juhani jäsen
Apell Harri tekninen johtaja
Aalto Mika rakennustarkastaja
Haapala Irja varajäsen

Nähtävilläolo  
Kunnantalo 11.10.2019  
Alkaen 11.10.2019 12:00